Η ελληνική αντιπρόταση στην επέκταση του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων στη Ναυτιλία

Η ελληνική αντιπρόταση στην επέκταση του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων στη Ναυτιλία

Σύσταση ειδικού Ταμείου που θα εξασφαλίζει τη σταθερότητα της τιμής του άνθρακα.

Δείτε το άρθρο: Η ελληνική αντιπρόταση στην επέκταση του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων στη Ναυτιλία

Σχετικά Άρθρα