Επ. Ανταγωνισμού: Ζητά ουσιαστική εφαρμογή της Οδηγίας για τις αθέμιτες πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων

Επ. Ανταγωνισμού: Ζητά ουσιαστική εφαρμογή της Οδηγίας για τις αθέμιτες πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων

Ποια συγκεκριμένη πρόβλεψη του νομοσχεδίου ζητά να αποσυρθεί, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της.

Δείτε το άρθρο: Επ. Ανταγωνισμού: Ζητά ουσιαστική εφαρμογή της Οδηγίας για τις αθέμιτες πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων

Σχετικά Άρθρα