Προδημοσιεύθηκε το τελικό κείμενο για το Μέτρο των Νέων Αγροτών

Προδημοσιεύθηκε το τελικό κείμενο για το Μέτρο των Νέων Αγροτών

Περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές.

Δείτε το άρθρο: Προδημοσιεύθηκε το τελικό κείμενο για το Μέτρο των Νέων Αγροτών

Σχετικά Άρθρα