Ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης για start up στο 1ο Infusion night του Invent-ICT

Ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης για start up στο 1ο Infusion night του Invent-ICT

Το πρόγραμμά έχει στόχο να συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στη δικτύωση ομάδων και αποφοίτων του και στη διασύνδεσή τους με την αγορά.

Δείτε το άρθρο: Ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης για start up στο 1ο Infusion night του Invent-ICT

Σχετικά Άρθρα